Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Business cycle causality and corporate financing structure in Bosnia and Herzegovina and Montenegro - a comparative analysis.
Naziv : Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom.
Početak : 18.04.2016.
Kraj : 18.04.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lalević Filipović Ana
Opis : "Istraživanje veze izmedju poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori."


Research of the connection between business cycles and the structure of company financing in Bosnia and Herzegovina and Montenegro.