Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom.
Naziv : Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom.
Početak : 18.04.2017.
Kraj : 18.04.2017.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lalević Filipović Ana
Opis :