Pregled projekta


Finansijski program : IPA Adriatic
Naziv [ENG] : ADRIATIC – IPA PACINNO
Naziv : ADRIATIC – IPA PACINNO
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : PACINNO
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lalević Filipović Ana
Opis : Cilj PACINNO projekta je osnivanje platforme za saradnju u istraživanju i inovacijama na području jadranskog regiona, sa posebnim akcentom na tehnološke potrebe malih i srednjih preduzeća, koja će stvoriti nove veze između naučno-istraživačkih i akademskih institucija ekonomskog sistema. Nosilac projekta je Univerzitet u Trstu, a Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedan od partnera na projektu.


"The goal of the project is the establishment of a platform for cooperation in research and innovation in the area of the Adriatic region, with particular emphasis on the technological needs of SMEs, which will create new connections between scientific research and academic institutions of the economic system. "