Projekti


Finansijski program : IPA
Naziv [ENG] : ADRIATIC – IPA PACINNO
Naziv : ADRIATIC – IPA PACINNO
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : IPA PACINNO
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lalević Filipović Ana
Opis : Cilj PACINNO projekta je osnivanje platforme za saradnju u istraživanju i inovacijama na području jadranskog regiona, sa posebnim akcentom na tehnološke potrebe malih i srednjih preduzeća, koja će stvoriti nove veze između naučno-istraživačkih i akademskih institucija ekonomskog sistema. Nosilac projekta je Univerzitet u Trstu, a Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedan od partnera na projektu.