Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Završna faza analize H1 kolaboracije
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 30.11.2015.
Skraceni naziv : Završna faza analize H1 kolaboracije
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1890
Rukovodilac : Raičević Nataša
Opis :