Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Introduction of new distribution and application spaces
Naziv : Uvođenje novih prostora distribucija i primjene
Početak : 01.03.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac : Jaćimović Vladimir
Opis :