Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : The final phase of the H1 collaboration analysis
Naziv : Završna faza analize H1 kolaboracije
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 30.11.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 26377.4
Ukupan budzet : 26377.4
Rukovodilac : Raičević Nataša
Opis :