Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-20017-32
Naziv : Završna faza analize H1 kolaboracije
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Završna faza analize H1 kolaboracije
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 137.89
Rukovodilac : Raičević Nataša
Opis :