B Ivanović Igor


B Ivanović Igor
Šifra: 170930
Prezime i ime: B Ivanović Igor
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
3 Objektno orijentisano programiranje1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
4 Periferije i interfejsi1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Objektno orjentisano programiranje1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
5 Programski jezici2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Internet tehnologije1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
6 Internet tehnologije1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
3 Objektno-оrijentisano programiranje2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
4 Internet tehnologije2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
4 Računarske mreže i komunikacije2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
5 Periferije i interfejsi2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
6 Programski jezici3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije