Lazar Obradović


Lazar Obradović
Šifra: 175036
Prezime i ime: Lazar Obradović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
1 Analiza 12x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Matematika I3x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
2 Analiza 22x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Matematika II3x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
3 Analiza 32x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika
7 Aktuarska matematika1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika
8 Teorija rizika1x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
1 Matematika3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije