Boris Brajović


Boris Brajović
Šifra: 190200
Prezime i ime: Boris Brajović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAMaster1EKOLOŠKA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA4 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster2FILOZOFIJA RELIGIJE3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3VIZANTIJSKA I RENESANSNA FILOZOFIJA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4ISTORIJA NOVOVJEKOVNE FILOZOFIJE4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije