Boris Brajović

dr Boris Brajović

redovni profesor | Filozofski fakultet

Борис Б. Брајовић, (Подгорица, 1967), редовни професор. Доктор философских наука. Од 1995. до 2000 године радио као сарадник у настави на Философском факултету у Никшићу. Доцентуру (2001), ванредну професуру (2007) и звање редовног професора (2013) добио на предметима  Историја византијске философије; Историје средњовјековне и ренесансне...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAMaster1EKOLOŠKA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA4 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster2FILOZOFIJA RELIGIJE3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3VIZANTIJSKA I RENESANSNA FILOZOFIJA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4ISTORIJA NOVOVJEKOVNE FILOZOFIJE4 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4NORMATIVNA I PRIMJENJENA ETIKA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Filosofija (2017)-Istorija novovjekovne filozofije

Nova objava - 06.05.2021 13:53

Filosofija (2017)-Srednjovjekovna filozofija

Nova objava - 06.05.2021 13:52

Filosofija (2017)-Istorija novovjekovne filozofije

Nova objava - 25.04.2021 19:34

Filosofija (2017)-Srednjovjekovna filozofija

Nova objava - 25.04.2021 19:33

Filosofija (2017)-Istorija novovjekovne filozofije

Nova objava - 22.04.2021 12:15

Filosofija (2017)-Srednjovjekovna filozofija

Nova objava - 22.04.2021 12:13

Filosofija (2017)-Srednjovjekovna filozofija

Nova objava - 18.04.2021 16:36

Filosofija (2017)-Istorija novovjekovne filozofije

Nova objava - 18.04.2021 16:35

Filosofija (2017)-Istorija novovjekovne filozofije

Nova objava - 15.04.2021 12:09

Filosofija (2017)-Srednjovjekovna filozofija

Nova objava - 15.04.2021 12:07

Filosofija (2017)-Srednjovjekovna filozofija

Nova objava - 11.04.2021 20:07

Filosofija (2017)-Istorija novovjekovne filozofije

Nova objava - 11.04.2021 20:04