Rajko Todorović


Rajko Todorović
Šifra: 240091
Prezime i ime: Rajko Todorović
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Slikanje V2x10.66x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Slikanje VI2x10.67x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Slikanje sa crtanjem I1x10.33x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Slikanje VII2x10.33x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Slikanje sa crtanjem II1x10.33x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Slikanje VIII2x10.33x10.25x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor