Marko Savić

mr Marko Savić

saradnik u nastavi | Fakultet političkih nauka

Marko Savić je rođen 23.04.1990. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „Stojan Cerović“ kao nosilac diplome Luča I. Osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,50. Diplomirao je na temi „Ruska spoljna politika prema Bliskom istoku od 2008. do 2013. godine“ na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija sa prosječnom ocjenom 9,63. Od septembra 2014. angažovan  je na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi na predmetima iz...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1GEOPOLITIKA0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster1GEOPOLITIKA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke2SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3JAVNE POLITIKE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3ISTORIJA CIVILIZACIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne4JAVNE FINANSIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne4SAVREMENA POLITIČKA TEORIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5JAVNE FINANSIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5PRAKTIČNA NASTAVA0 x 04 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne6JAVNO MNJENJE0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6JAVNE POLITIKE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Politikologija-Izborni sistemi

Rezultati pisanog ispita sa predlogom ocjena

Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati pisanog dijela ispita sa predlogom ocjena

Politikologija-Izborni sistemi

Završni ispit - pisani ispit

Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Završni ispit - pisani ispit

Popravni rok

Popravni rok

Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Popravni rok