Marko Savić

mr Marko Savić

saradnik u nastavi | Fakultet političkih nauka

Marko Savić je rođen 23.04.1990. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „Stojan Cerović“ kao nosilac diplome Luča I. Osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,50. Diplomirao je na temi „Ruska spoljna politika prema Bliskom istoku od 2008. do 2013. godine“ na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija sa prosječnom ocjenom 9,63. Od septembra 2014. angažovan  je na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi na predmetima iz...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1GEOPOLITIKA0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster1GEOPOLITIKA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke2SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3JAVNE POLITIKE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3ISTORIJA CIVILIZACIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4IZBORNI SISTEMI U EVROPI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5JAVNE FINANSIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5PRAKTIČNA NASTAVA0 x 04 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6JAVNE POLITIKE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Predavanje 26.11.

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Rezultati popravnog kolokvijuma

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Čas vježbi 25.11.

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Teme i datumi odbrana

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Rezultati kolokvijuma

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Prvi kolokvijum

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Popravni prvog kolokvijuma

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Rezultati prvog kolokvijuma