Marko Savić

mr Marko Savić

saradnik u nastavi mr | Fakultet političkih nauka

Marko Savić je rođen 23.04.1990. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „Stojan Cerović“ kao nosilac diplome Luča I. Osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,50. Diplomirao je na temi „Ruska spoljna politika prema Bliskom istoku od 2008. do 2013. godine“ na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija sa prosječnom ocjenom 9,63. Od septembra 2014. angažovan  je na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi na predmetima iz...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCOPUS
KNEŽEVIĆ, Saša, SAVIĆ, Marko, VUKIĆEVIĆ, BorisPreserving Peace in a Troubled Region: the Case of MontenegroLithuanian Annual Strategic Review

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Termin drugog kolokvijuma

Termin testa

Vježbe 24 .11.

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Odbrane eseja 23. 11.

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Termin predavanja i vježbi

Vježbe 17.11.