Sandra Vujović


Šifra: 355005
Prezime i ime: Sandra Vujović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 1.200
Honorar (10 mjeseci): 10.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Dramaturgija
7 Dramaturgija u marketingu I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Dramaturgija
8 Dramaturgija u marketingu II2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor