Sandra Vujović


Sandra Vujović
Šifra: 355005
Prezime i ime: Sandra Vujović
Titula: null
Zvanje: predavač na FDU
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor