Miomir Jakšić


Miomir Jakšić
Šifra: 355093
Prezime i ime: Miomir Jakšić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.264
Honorar (5 mjeseci): 3.30%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Makroekonomija
1 Politička makroekonomija2x1S
Ekonomski fakultet Doktorske
Ekonomija
1 Savremene ekonomske teorije

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor