Miomir Vojinović


Miomir Vojinović
Šifra: 355122
Prezime i ime: Miomir Vojinović
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
1 Poslovni Ruski jezik 12x1S2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor