Dragana Kujović

dr Dragana Kujović

naučni savjetnik | Istorijski institut

Dr Dragana Kujović, rođena 22.12.1958. godine u Sarajevu, orijentalista – arabista, naučni savjetnik je u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Doktorirala je 1997. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (lingvistika – arapski jezik). Učestvovala je na brojnim projektima koji se odnose na orijentalno-islamsko nasljeđe u Crnoj Gori, i rezultati njenog istraživačkog rada iz pomenute oblasti objavljeni su u monografijama, časopisima i zbornicima nacionalnog i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragana KujovicOriental-Islamic Cultural Identity in Montenegro – A Museum Artefact StoryAnnales, Series Historia et Sociologia

Obavjestenja iz nastave