Istorijski institut, 11.03.2017

Biografija - Kujović DraganaX

Dr Dragana Kujović, rođena 22.12.1958. godine u Sarajevuorijentalista – arabista, naučni savjetnik je u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Doktorirala je 1997. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (lingvistika – arapski jezik). Učestvovala je na brojnim projektima koji se odnose na orijentalno-islamsko nasljeđe u Crnoj Gori, i rezultati njenog istraživačkog rada iz pomenute oblasti objavljeni su u monografijama, časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja. Njena sadašnja istraživanja odnose se na rukopise na orijentalnim jezicima (arapski, persijski, turski) nastalim u vrijeme osmanske vlasti na području Crne Gore, oblast analize muzeološkog diskursa i semiotike.