Žarko Leković


Žarko Leković
Šifra: 900225
Prezime i ime: Žarko Leković
Titula: dr
Zvanje: viši naučni saradnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Žarko LekovićOperacije crnogorske vojske u Novopazarskom Sandžaku 1912. godineActa Histriae