Žarko Leković


Žarko Leković
Šifra: 900225
Prezime i ime: Žarko Leković
Titula: dr
Zvanje: naučni saradnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Žarko LekovićOperacije crnogorske vojske u Novopazarskom Sandžaku 1912. godineActa Histriae