Miomir Maroš


Miomir Maroš
Šifra: 900532
Prezime i ime: Miomir Maroš
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1ON-LINE NOVINARSTVO2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3ONLINE NOVINARSTVO I NOVI MEDIJI2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3ONLINE NOVINARSTVO I NOVI MEDIJI0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne3NOVINARSKA ETIKA0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne4MENADŽMENT U MEDIJIMA0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TEORIJE I TEHNIKE NOVINARSTVA3 x 10 x 00 x 0
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne5RADIO NOVINARSTVO0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6ELEKTRONSKI MEDIJI3 x 10 x 00 x 0
SPORTSPORTSKO NOVINARSTVOOsnovne6TV NOVINARSTVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor