Miomir Maroš


Miomir Maroš
Šifra: 900532
Prezime i ime: Miomir Maroš
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TEORIJE I TEHNIKE NOVINARSTVA0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6ELEKTRONSKI MEDIJI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije