Studijski program

Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku master studija, student će biti osposobljen da: • poznaje istraživanja iz domena ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osmišljava i sprovodi mikro-istraživanja u vlastitoj praksi u svrhu njenog kritičkog ispitivanja i unapređivanja; • samostalno i kritički proučava literaturu, aktivno učestvuje u raspravama na seminarima i stručnim skupovima doprinoseći unapređivanju prakse i obrazovne politike u domenu predškolstva; • poznaje i koristi odgvarajuće metode istraživanja i razvoja predškolske i školske prakse, • kvalitativno interpretira i evaluira istraživačke podatake unutar profesionalne i istraživačke prakse; • poznaje i primjenjuje etnografske metode istraživanja djetinjstva; • učestvuje i koordinira rad u timovima koji djeluju u području ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja; • Planira individualizovanje i diferencijaciju vaspitno-obrazovnog procesa prema sposobnostima i potrebama djece na ranom uzrastu; • Poznaje i u radu primjenjuje ključne pretpostavke alternativnih pedagoških ideja i pravaca u predškolstvu ( Montesori, Waldorf, Freinet, Summerhil…); • Identifikuje i kritički sagledava kontinuitet i diskontinuitet između znanja i njegove primjene u konkretnoj vaspitno-obrazovnoj praksi i načine uticaja na sistemsko unapređivanje kvaliteta institucionalnog ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja • Preuzima odgovornost za učenje i evaluaciju i refleksiju vlastitog rada (iskustveno učenje, intervizija, supervizija), • Pokazuje i demonstrira liderske i organizacijske vještine, • Djeluje u skladu sa etičkim normama i stručnim kodeksom, • Unapređuje kvalitet vo prakse na osnovu evaluacije i prepoznavanja neiskorišćenog potencijala