Raspisan tender za adaptaciju objekta Tehničkih fakulteta UCG

U skladu sa kontinuiranim naporima Univerziteta Crne Gore da unaprijedi infrastrukturu i uslove studiranja, Uprava za kapitalne projekte raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na adaptaciji objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore. Vrijednost ovog značajnog projekta iznosi 950 hiljada eura bez PDV-a, odnosno 1.149.500,00 eura sa PDV-om. Predmet javne nabavke je sanacija eksterijera zgrade, obuhvatajući fasadnu bravariju i fasadu, kao i hidroizolaciju dijela krova Tehničkih fakulteta. Rektor prof. dr Vladimir Božović ističe da je ova inicijativa dio šire strategije Univerziteta da modernizuje svoje objekte i ona predstavlja početak nove etape rekonstrukcije, koja se između ostalog pokretanjem ove javne nabavke sprovodi u saradnji sa Upravom za kapitalne projekte. Rektor naglašava da je cilj osigurati kvalitetno okruženje za studiranje i naučno-istraživački rad putem infrastrukturnih poboljšanja objekata...