Nakon Rautlidžove nagrade dr Bojan Baća laureat i nagrade Zagorka Golubović

Naučni saradnik na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore dr Bojan Baća ovogodišnji je dobitnik nagrade “Zagorka Golubović” koju dodjeljuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Priznanje se dodjeljuje za objavljeni naučni rad mlađih istraživača koji na angažovan način pristupa regionalnim (Jugoistočna Evropa) ili širim društvenim temama. U jednoglasnoj odluci komisije Baća je nagrađen za rad “Practice Theory and Postsocialist Civil Society: Toward a New Analytical Framework” objavljen u časopisu International Political Sociology, glasilu Udruženja za međunarodne studije koje izdaje Oxford University Press. U zaključku komisije navodi se da: “Rad predstavlja sintezu teorijskih i empirijskih nalaza o civilnom društvu, društvenim pokretima, protesnim politikama, aktivističkom građanstvu i nekonvencionalnoj političkoj participaciji u Centralnoj i...