Pretpraznični dan na Elektrotehničkom fakultetu

Elektrotehnički fakultet želi zadržati visoki renome i omogućiti studentima najbolje uslove za rad. Takođe, želimo testirati našu uspješnost kroz regionalna studentska takmičenja. Zato ovaj 20. maj 2022. godine na Elektrotehničkom fakultetu obilježavaju aktivnosti renoviranja računarske sale i jednog amfiteatra, od sredstava koje smo dobili od naših privrednih partnera, kompanija Coinis i Quantox, kao i studentsko takmičenje Smart up, kojeg organizujemo u saradnji sa kompanijom Schneider Electric. Pogledajte slike. Lijepo je biti dio Elektrotehničkog fakulteta.