Predavanja 28.02.2022 godine

Predavanja iz Osnova telekomunikacija: Termin 7- 03.April 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma

Dnevni red za XVII sjednicu Vijeća

Dnevni red za XV sjednicu Vijeća

Dnevni red za IX sjednicu Vijeća