Panel diskusija sjutra: Sajber higijena i bezbjednosna kultura u organizacijama

Multidisciplinarna panel diskusija „Sajber higijena i bezbjednosna kultura u organizacijama“, u organizaciji Univerziteta Crne Gore, Udruženja pravnika i kompanije Sky Express , regionalnog lidera u implementaciji inovativnih sajber bezbjednosnih softverskih rješenja, održaće se u Rektoratu UCG, u Podgorici, 2. juna 2023. godine, sa početkom u 11.00 časova.   Cilj panel diskusije je osnaživanje inkluzivnog pristupa relevantnih aktera u smislu koordinisane multisektorske saradnje sa osloncem na sledeće stubove: razvoj digitalne pismenosti, sajber higijena, jačanje operativnih kapaciteta za odgovor na sajber incidente i inteziviranje kooperacije u kibernetičkom prostoru. Na otvaranju panel diskusije govoriće prof. dr Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i Majo Mićović, izvršni direktor kompanije Sky Express...