Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 18.10.2016

Na praktičnoj nastavi na Žabljaku studenti II godine - 21. 1.2019.