O Biblioteci
O Biblioteci

Centralna univerzitetska biblioteka je centralna biblioteka Univerziteta Crne Gore, opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa, koja djeluje kao podrška nastavno-obrazovnim i naučno-istraživačkim procesima na Univerzitetu. Osim toga, Biblioteka je nosilac organizacije i razvoja cjelokupnog bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta, a ujedno je i matična biblioteka za sve specijalizovane biblioteke u okviru organizacionih jedinica Univerziteta, tj. na fakultetima, visokim školama, akademijama i institutima.

Kao vodeća naučna biblioteka, Centralna univerzitetska biblioteka obezbjeđuje podršku razvoju svih naučnih istraživanja u Crnoj Gori.

Biblioteka posreduje građu i informacije iz svih oblasti nauke, prikuplja i kao arhivski primjerak čuva doktorske disertacije i magistarske radove odbranjene na Univerzitetu, izdavačku produkciju Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica i sve radove nastavnika i istraživača, koji služe kao osnov za izradu personalnih bibliografija.

Osim fonda monografskih i serijskih publikacija, Univerzitetska biblioteka posjeduje zbirku doktorskih i magistarskih radova odbranjenih na Univerzitetu Crne Gore od osnivanja do danas, zbirku referensnih publikacija i dva legata.

Nedostatak sopstvene bibliotečke građe Biblioteka nadomješta međubibliotečkom pozajmicom.

Cjelokupan bibliotečki fond je kataloški obrađen u programskom paketu COBISS  i online je dostupan korisnicima. Centralna univerzitetska biblioteka (ranije Univerzitetska biblioteka) je, zajedno sa Nacionalnom bibliotekom Crne Gore, najstarija članica nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema COBISS.CG (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi - https://www.cg.cobiss.net/), u čijoj izgradnji danas učestvuje još 27 biblioteka u Crnoj Gori. Implementacijom svih raspoloživih korisničkih COBISS3 aplikacija, Centralna univerzitetska biblioteka je završila automatizaciju svih segmenata svog rada i danas ima potpuno integrisan model bibliotečkog poslovanja.

Prema Zakonu o izdavačkoj djelatnosti, Centralna univerzitetska biblioteka dobija po jedan primjerak ukupne izdavačko-štamparske produkcije u zemlji.

Korisnici Centralne univerzitetske biblioteke su studenti, nastavnici i istraživači, kao i svi drugi potencijalni korisnici kojima su njene usluge i servisi potrebni.

Čitaonica sa 80 korisničkih mjesta, referalna zbirka i radni prostor za stručno osoblje smješteni su u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta. Depo sa bibliotečkom građom nalazi se u suterenu iste zgrade, u atomskom skloništu. Uprava Biblioteke – direktor i administrativni asistent smješteni su u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.