Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesor Božić: COVID 19 preselio naučni i obrazovni rad u dom
Pandemija virusom Covid 19 je svakako uticala na globalno funcionisanje ljudi širom sveta. Značajne promjene su se osjetile u sportu i polju sportskih nauka. Mnogi od nas su sportske terene, kancelarije, laboratorije i amfiteatre zamijenili radom u svojim domovima. U uslovima rada gdje imamo manjak prostora, poštovanje svih ograničenja i pojačanu brigu o deci, s obzirom da škole i vrtići ne rade, nije lako ostati fokusiran i produktivan.

Ovim riječima započinje razgovor sa doc. dr Predragom Božićem o tome kako naučnik, istraživač i univerzitetski nastavnik provodi vrijeme danas, usljed poštovanja mjera protiv širenja virusa COVID 19.

Božić je dio uređivačkog tima međunarodnog časopisa Montenegrin Journal of Sports Science & Medicine, u kojem se objavljuju radovi sa internacionalne konferencije Crnogorske sportske akademije koja svake godine okupi oko 200 naučnika iz cijelog svijeta, i nastavnik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta Crne Gore.

 UCG:  Kako izgleda vaš radni dan u vrijeme globalne pandemije?

DOC. DR BOŽIĆ: Kao prvo želeo bih da izrazim svoje iskreno željenje za svim žrtavama koje je pandemija izazvana virusom Covid 19 odnijela i da se zahvalim svima onima koji se bore u svojim mogućnostima protiv ovog opakog virusa. Međutim, nadam se da ćemo ovaj globalni problem zajedničkim snagama uskoro riješiti i da će većina nas izvući pouke koje će nam značajno pomoći u budućem životu.

Međutim, sa dobrom organizacijom vremena moguće je i u ovim uslovima izvršiti većinu obaveza. Što se tiče mojih ličnih poslovnih obaveza, većina mojih aktivnosti je prebačena sa rada na terenu i u laboratoriji na pisanje programa i planova vježbanja za sportiste u uslovima svih ograničenja koje nam je donijela trenutna pandemija.

UCG: Da li je moguće održati i dalje nauku u fokusu, usljed poštovanja mjera protiv širenja COVID 19?

DOC. DR BOŽIĆ: Značajan dio radnog vremena mi je zaokupljen radom na obradi podataka, pisanju stručnih i naučnih radova iz prethodih projekata i istraživanja, pripremu naučnih projekata za konkurisanje ka raznim fondovima.

Upravo u vezi sa tim, sjajna vijest za većinu nas jeste i činjenica da je od nedavno Univerzitet Crne Gore omogućio studentima, nastavnom i naučnom osoblju servis kompanije Clarivate Analytics, tj. pristup najvećoj bazi naučne literature sveta -  Web of Science. Ovaj servis nam omogućava pretragu najvalidnijih informacija iz oblasti nauke koje se mogu primijeniti u našem stručnom i naučnom djelovanju. Ovom prilikom upravo želim da se zahvalim Univerzitetu Crne Gore, ali i svim odgovornim osobama koje već duži niz godina upravo rade na tome da ovakav servis bude realnost, posebno prof. dr Stevu Popoviću i prof. dr Dušku Bjelici.

UCG: Uz to su i obaveze nastave na Fakultetu za sport i fizčko vaspitanje  Univerziteta Crne Gore...


DOC. DR BOŽIĆ: U početku smo većinu naših obaveza prema studentima vršili preko pripreme, slanja i postavljanja različitih prezentacija i materijala na odgovarajuće web platforme, a sada smo se ipak organizovali da predavanja sprovodimo preko različitih specijalizovanih videokomunikacionih platformi. Na taj način smo uspjeli da značajno poboljšamo kontakt sa studentima i u velikom dijelu prevaziđemo značajan obim ograničenja koja su postala neminovnost tokom pandemije. Nadam se da ćemo na ovaj način uspjeti da završimo ovu studentsku godinu uspješno, bez većih posljedica, odnosno da studentima omogućimo neometan transfer znanja.

UCG: Nedavno ste učestvovali i u video konferenciji Crnogorske sportske akademije onlajn..


DOC. DR BOŽIĆ: U situaciji kada se otkazuju mnogi značajni svjetski događaji i naučne konferencije, organizatori 17-godišnje naučne konferencije pod nazivom "Sport, Physical Activity and Health: Contemporary Perspectives" odlučili su da idu korak ispred svih i ne dozvole da ova situacija značajno utiče na održavanje konferencije. Ogromnom zaslugom predstavnika Crnogorske sportske akademije, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje kao i svih saradnika okupljenih oko iste ideje omogućeno je neometano održavanje konferencije preko posebne onlajn video platforme. Konferencija je ponovo okupila veliki broj svjetski priznatih naučnika iz brojnih zemalja širom svijeta.

Iako smo u početku bili sumnjičavi u cijelu realizaciju video konferencije, kako su se pripreme odvijale svi smo dobili odgovarajuće samopouzdanje i vjeru da ćemo ipak i ove godine uspješno promovisati nauku. Krajnji rezultat je bio veći od očekivanog. Velika većina prijavljenih je bila prisutna tokom konferencije, mnoštvo sjajnih rezultata aktuelnih istraživanja je prezentovano, iskrene i pozitivne reakcije svih učesnika su bili neki od odmah vidljivih rezultata. Osim toga video materijale, koji su naknadno postavljeni na sajtu Crnogorske sportske akademije, za nepunih sedam dana je pregledalo više desetina hiljada ljudi.

Ovo su samo neki od dokaza za sve nas da smo uradili pravu stvar. Kao jedan od učesnika, prilično sam ponosan što sam već posljednjih nekoliko godina redovan učesnik i dio ove konferencije koja iz godine u godinu ostvaruje zavidne rezultate i postavlja standarde u ovom dijelu Evrope.

Kakvo je bilo iskustvo u onlaj komunikaciji sa kolegama u odnosu na prethodne godine?

DOC. DR BOŽIĆ: Generalno postoji žal za činjenicom da konferenciju nismo uspjeli da organizujemo u Dubrovniku i sastanemo se sa kolegama i prijateljima iz cijelog sveta, onlajn organizacija konferencije je svima nama jedno pozitivno iskustvo. Iako je ovaj vid održavanja konferencije imao za posljedicu smanjene mogućnosti za komunikaciju, tokom konferencije smo imali priliku da vidimo veliki broj zanimljivih diskusija na različite naučne teme. Osim toga, imali smo priliku da se na jedan veoma jednostavan način prebacujemo sa jedne na drugu sesiju, da veoma lako postavljamo pitanja na teme koje nas zanimaju, ali i da nastavljamo privatnu komunikaciju preko poruka sa nama zanimljivim izlagačima ne ometajući druge učesnike.

Ovom prilikom bih istakao i doprinos jednog veoma zanimljivog i talentovanog naučnika iz Turske, a koji se zove Selcuk Akpinar. Profesor Akpinar već duži niz godina podržava organizaciju CSA konferencije, a ovaj put je, takođe, imao istaknut i jedinstven doprinos predsjedavajući mnoštvom sesija, otvaranjem zanimljivih diskusija nakon prezentacija učesnika. Osim toga, profesor Akpinar je imao i zanimljivu prezentaciju tokom koje je predstavio novine u oblasti asistiranih aktivnosti i terapija uz pomoć konja koje su posebno namijenjene osobama sa posebnim potrebama i imaju značajan uticaj na poboljšanje kvaliteta života.

UCG: Da li možemo da očekujemo i naučni osvrt na COVID 19 u sljedećem izdanju CSA konferencije?

DOC. DR BOŽIĆ: COVID 19 je sada aktuelna tema za istraživanje, veliki broj fondova već sada finansira istraživanje borbe protiv ovog virusa i sasvim sam siguran da će se ovaj fenomen zaokupiti pažnju velikog broja naučnika iz cijelog sveta. S obzirom da naša konfernecija okuplja široki spektar naučnika koji obrađuju veliki opseg tema povezanih sa sportom, fizičkom aktivnošću i zdravljem, pretpostavljam da će se na našoj sljedećoj konferenciji upravo pojaviti određeni broj tema koje će istraživati  uticaj COVID 19 na pomenute oblasti.

UCG: Koliko smatrate da su važni ovakvi događaji za nauku?

DOC. DR BOŽIĆ: Organizacija naučnih konferencija je veoma dobra prilika da promovišete svoja istraživanja velikom broju ljudi iz celog sveta, da lako sklapate partnerstva i prijateljstva koja vam dalje značajno olakšavaju delovanje u domenu koji razvijate. Učešćem na konferencijama podižemo sopstveni uticaj, referentnost i rejting institucija iz kojih dolazimo. Zbog toga, mogu da zaključim  da organizacijom redovne godišnje konferencije, Crnogorska sportska akademija već duži niz godina nastavlja da uspješno okuplja elitu sportske nauke na jednom mestu, omogućavajući svim učesnicima kvalitetnu razmjenu iskustava i znanja.

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/profesor-bozic-covid-19-preselio-naucni-i-obrazovni-rad-u-dom/

https://www.portalanalitika.me/clanak/bozic-covid-19-preselio-naucni-i-obrazovni-rad-u-dom

https://volimpodgoricu.me/2020/04/20/profesor-bozic-covid-19-preselio-naucni-i-obrazovni-rad-u-dom/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/profesor-bozic-covid-19-preselio-naucni-i-obrazovni-rad-u-dom

https://makanje.me/clanak/1747

https://www.mladiniksica.me/profesor-bozic-covid-19-preselio-naucni-i-obrazovni-rad-u-dom/

 

 

Image

 

Broj posjeta : 814