Fakultet političkih nauka

Rezultati pisanog ispita sa predlogom ocjena
U prilogu su rezultati pisanog završnog ispita sa predlogom ocjene. 

Studenti koji budu odlučili da izađu na usmeni ispit činom izlaska poništavaju bodove dobijene na pisanom ispitu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 45