Fakultet političkih nauka, 11.09.2018

Rezultati nakon ispita u avgustovskom/septembarskom rokuU prilogu su rezultati nakon popravnog kolokvijuma i popravnog ispita iz predmeta Izborni sistemi za smjer Politikologija.

Kolege sa smjera Evropske studije koje su radile popravne kolokvijuma i ispita u ovom terminu, postigli su sljedeći rezultat:

1. 181/16 Kolokvijum 0 / Ispit 24

2. 184/16 Kolokvijum 19 / Ispit 33

3. 170/15 Kolokvijum 5 / Ispit 23

Bodovi za kolege sa Evropskih studija će biti poslati profesoru koji će na ove bodove dodati eventualne bodove osvojene tokom semestra i tako formirati konačnu ocjenu.

Dokumenti