Fakultet političkih nauka, 18.08.2019

Plan polaganja u avgustovskom/sepembarskom rokuU već objavljenom rasporedu datumi za polaganja iz predmeta Izborni sistemi (i predmeta Izborni i partijski sistemi za studente starijih generacija) su 03.09. u 10h (prvi rok) i 17.09. u 10h (drugi rok).

Plan polaganja:

1. 03.09. studenti mogu polagati popravni kolokvijuma i završni ispit (pismeno).

2. 17.09. je rok za popravni završnog ispita (pismeno). 

Potrebno je da predstavnik smjera (najdalje do 02.09. na mail saradnika) pošalje spisak studenata koji će polagati 03.09. sa naznakom šta polažu (samo popravni kolokvijuma ili samo ispit, ili oboje). Rok 17.09. se smatra popravnim ispitnim rokom, zato je predviđeno popravljanje samo ispita. 

Broj posjeta : 184