Fakultet političkih nauka, 30.03.2020

Prezentacije sa predavanja I II i IIIU prilogu su prezentacije sa predavanja 

I Istorijska ishodišta vlasti. Osnovna teorijska određenja

II Osnovne funkcije i vrijednosti izbora

III Evolucija razvoja biračkog prava

Dokumenti

Broj posjeta : 31