Fakultet političkih nauka

Izbori i izborno zakonodavstvo u CG
U prilogu je knjiga koja obrađuje temu izbora i izbornog zakonodavstva u CG od 1990. do 2006.

Dokumenti

Broj posjeta : 120