Fakultet političkih nauka

Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom Parlamentu
U prilogu je studija "Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina
u crnogorskom Parlamentu". Studiju možete koristiti kao dopunu pojedinih djelova knjige prof. Pavićevića, a može biti i koristan alat za pisanje radova.

Dokumenti

Broj posjeta : 121