Fakultet političkih nauka, 22.01.2018

Teme za zavrsni ispitStudenti se obavještavaju da predviđene teme za završni ispit iz predmeta Statistika uključuju sve unaprijed predviđene teme osim lekcije Hi-kvadrat test.