Fakultet političkih nauka

Savremeni sistemi javne uprave - Ispitni termini
Obavještavaju se studenti IV godine smjera Politikologija da će se ispitni termini iz predmeta Savremeni sistemi javne uprave održati u kabinetu 21 prema sledećem rasporedu:

- Kol.: ponedjeljak 15.06.2020. u 10h; 

- Završni ispit: ponedjeljak 06.07.2020. u 10h;

- Popravni završni ispit: srijeda 15.07.2020. u 10h;

Napominju se studenti da na kol. obavezno ponesu ispravu o identitetu, a na Završnom ispitu indeks.

Broj posjeta : 178