Fakultet političkih nauka, 11.11.2017

Vježbe 14.. 11.Za sljedeći čas vježbi iz Osnova diplomatije predviđena je odbrana sljedećih radova:

Novi svjetski poredak i promjene u diplomatiji

Pojam, nastanak i razvoj moderne diplomatije 

Studenti/-kinje koji žele da učestvuju u diskusiji nakon izlaganja mogu pročitati strane 68-75 i 81-90 iz knjige Politika i diplomacija, R. Vukadinovića.