Fakultet političkih nauka, 16.11.2017

Vježbe 21. 11.Za sljedeće vježbe iz Osnova diplomatije, koje će se održati u utorak, 21. novembra, predviđeno je izlaganje rada Funkcije diplomatije.

Studenti koji žele da učestvuju u diskusiji nakon izalaganja treba da pročitaju poglavlja iz knjige Politika i diplomacija: Kvalitete uspješnog diplomate (str. 101-114), Funkcije diplomatije (str. 128-134) i Obrazovanje diplomata (str. 164-170).