Fakultet političkih nauka, 06.10.2017

VježbeSljedeći čas vježbi iz Osnova diplomatije biće održan u utorak, 10. oktobra, sa početkom u 12:15h, sala 3. Studenti koji žele da prisustvuju času treba da pročitaju potpoglavlja "Nastanak diplomacije" i "Diplomacija u sustavu europske ravnoteže snaga" iz knjige R. Vukadinovića, "Politika i diplomacija" (str. 8-22).