Fakultet političkih nauka, 17.10.2017

Vježbe 24. 10.Na vježbama iz Osnova diplomatije, koje će se održati u utorak, 24. oktobra, biće izlagane sljedeće teme:

  • Diplomatija između dva svjetska rata
  • Diplomatija u toku Drugog svjetskog rata
  • Stvaranje Ujedinjenih nacija – razvoj multilateralne diplomatije.

Studenti koji žele da učestvuju u radu na vježbama mogu pročitati dio iz knjige Politika i diplomacija, R. Vukadinovića, str. 31-45.