Fakultet političkih nauka, 28.09.2020

ECTS katalog; Ispitna pitanja; Teme za seminarski radU dodatku obavještenja, studenti mogu preuzeti:

ECTS katalog sa ishodima učenja, obaveznom i dodatnom literaturom i strukturom bodova na predmetu, u kome su naznačeni i termini provjere znanja koji su konačni;

Spisak ispitnih pitanja na usmenom završnom ispitu;

Spisak tema za seminarske radove.

Teme seminarskih radova se prijavljuju na časovima vježbi do posljednje sedmice oktobra. Seminarski radovi se rade samostalno.

Dokumenti

Broj posjeta : 108