Fakultet političkih nauka, 14.11.2017

Ljudska prava - I kolokvijumPRVI  kolokvijum iz predmeta Ljudska prava će se održati u srijedu, 15.11.2017. god za studente studijskog programa Međunarodni odnosi , sa početkom u 12.30h.

Kolokvijum ce se odrzati u amfiteatru br 4.

Studenti su duzni sa sobom ponijeti index.