Fakultet političkih nauka, 04.10.2017

Ljudska prava- predavanjePredavanja iz predmeta Ljudska prava koja su po rasporedu 11. oktobra 2017. god.
neće se održati zbog službene odsutnosti predmetnog profesora Nastava predviđena za 18. oktobar 2017. god. održaće se prema rasporedu.