Fakultet političkih nauka, 13.10.2020

Plan rada za 20/21U prilogu je ECTS katalog, plan rada i spisak literature iz predmeta Institucije EU. Obzirom da se nastava iz predmeta ne organizuje, studenti mogu zakazati individualne konsultacije. Ispit se polaže u januarskom ispitnom roku i iznosi 100 bodova.

Dokumenti

Broj posjeta : 47