Fakultet političkih nauka, 14.03.2019

Literatura za testLiteratura za test:

  • Vukadinović R., Čehulić L. 2011. Politika europskih integracija, str. 14-67
  • Đurović, G. 2012. Evropska unija i Crna Gora, str. 169-178, 189
  • Dezmond, D. 2010. Menjanje Evrope: Istorija Evropske unije, str. 12-14, 23-47, 218-244, 247-276
  • Dezmond, D. Sve bliža unija: Uvod u evropsku integraciju, str. 51-140