Fakultet političkih nauka, 23.11.2017

Tekstovi za vježbe do kraja semestra, terminiDo kraja semestra na vježbama iz Globalizacije će biti obrađivani sljedeći tekstovi:

  • 27. 11. - Kastels, "Nemoćna država" u Moć identtiteta, str. 248-313;
  • 4. 12. - Đurić, "Novi izazov - 3 odgovora" u Izvan kruga, str. 129-164;
  • 11. 12. - Steger, "Ekološka dimenzija globalizacije" u Globalizacija, kratak uvod, str. 81-92 i tekst koji je u dodatku (Developing Countries and Environment);
  • 18. 12. - Bek, Svjetsko rizično društvo, str. 18-39 i 76-83.

Svi tekstovi, osim dodatnog za ekološku dimenziju globalizacije, se nalaze u hrestomatiji za kolokvijume.

Vježbe će do kraja semestra biti održavane u već predviđenom rasporedu.

Napomena: Na zahtjev studenata sa studijskog programa Novinarstvo, vježbe za taj studijski program neće biti održane 27. 11. u 15:15h. Umjesto toga, vježbe će biti održane u petak, 1. 12. u 16:15h, sala 3.

Ostali studijski programi (Međunarodni odnosi i Politikologija) 27. 11. imaju vježbe po rasporedu (u 16:15h i 17:15h, sala 1).

Dokumenti