Fakultet političkih nauka, 24.12.2017

Rezultati drugog kolokvijumaU dodatku možete naći tabelu sa poenima nakon drugog kolokvijuma iz Globalizacije. Uvid u testove moguće je ostvariti u utorak, 26. 12, u 17h, kabinet 11.

Studenti koji žele da rade popravni kolokvijum imaju dvije opcije:

  1. Popravni pismeni kolokvijum će se održati u srijedu, 27. 12, u terminu koji će biti blagovremeno objavljen. Za popravni pismeni kolokvijum nije potrebna prijava.
  2. Popravni usmeni kolokvijum se odgovara u okviru završnog ispita. Studenti koji su prvi, drugi ili oba kolokvijuma popravljali pismenim putem nemaju pravo da to opet urade usmeno. Za popravljanje kolokivjuma umenim putem potrebno je prijaviti se na mail saradnice u nastavi najasnije do 15. januara 2018. godine.

Napomena: U tabelu nijesu unijeti poeni od sedmog časa vježbi. Tabela sa svim poenima biće postavljena na sajt u utorak, 26. 12.

Dokumenti