Fakultet političkih nauka, 07.10.2018

Vježbe, 12. XNa času vježbi iz Globalizacije, koji će biti održan u petak, 12. X, sa početkom u 15:15h, sala 2, potrebno je pripremiti sljedeću literaturu:

  • Globalizacija – mit ili stvarnost, Sociološka hrestomatija, Vuletić, Vladimir, poglavlje „Globalizacija – pro et contra“, str, 5-28 (knjiga je dostupna u biblioteci FPN-a)
  • Foreign Policy, The Global Top 20 (u dodatku).

Dokumenti