Fakultet političkih nauka, 27.10.2017

Termin i gradivo za kolokvijumPrvi kolokvijum iz Globalizacije biće održan u petak, 17. novembra.

Za prvi kolokvijum se sprema sljedeće gradivo:

  • Skler, L., Rivalska shvatanja globalizacije, str. 31-47;
  • Held, D., Debate o globalizaciji, str. 48-60;
  • Hirst i Tompson, Globalizacija - nemonovan mit, str. 112-128;
  • Milanović, B., Globalna nejednakost, str. 120-125 i 171-192;
  • Pečujlić, M., Globalizacija, dva lika sveta (Globalna elita moći i forme globalizacije), str. 93-113;
  • Kastels, M., Moć identiteta, str. 15-22.

Studenti su obavezn da ponesu indeks sa sobom.