Fakultet političkih nauka

Sociologija - termin drugog kolokvijuma
Drugi kolokvijum iz predmeta Sociologija održaće se u petak 22.12. u terminu od 11:45h.