Fakultet političkih nauka, 11.05.2020

Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom ParlamentuU prilogu možete naći studiju "Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina
u crnogorskom Parlamentu". Studiju možete čitati kao dopunu određenih djelova knjige prof. Pavićevića, a može biti i koristan alat za pisanje radova.

Dokumenti

Broj posjeta : 60