Fakultet političkih nauka, 27.02.2018

Socijalna politika u praksi - termin prve posjete i raspored studenata po grupamaStudenti koji u tekućem semestru pohađaju program Socijalna politika u praksi mogu preuzeti raspored po grupama u dodatku. 

 

Prva grupa studenata je obavezna da bude u Fondu za zdravstveno osiguranje 1. marta u 10h

Dokumenti