Fakultet političkih nauka, 20.03.2018

Socijalna politika u praksi - Zavod za zapošljavanjeTreća grupa studenata koji u tekućem semestru pohađaju program Socijalna politika u praksi je obavezna da bude ispred prostorija Zavoda za zapošljavanje u ćetvrtak (22. mart) u 9h